Saturday, December 24, 2011

SAY NO TO GEOTHERMAL EXPLORATION IN BULUSAN

Let our voice be heard!

3 comments:

  1. alam po namin na tama ang pag tayo ng goethermal piro sa tamang lugar naman buti na lang kayo nasa malayo sa maaapektohan kami aba kung ganon sa inyo nalang itayo yan Hoy....... kung sino kaman na nagpapatakbo nito hindi manok o baboy ang tao sa irosin Na puwding baliwalain lang po Lalaban kami......... Di kayo magwawagi at kayo na naman na mga NPA Aba magkano po ang nakuwa nyo na 5mil.o higit Kayo ang kailanga namin Tama ang Governo Piro ang nagpapatakbo nito ay Walang Hiya alis kayo sa pewesto pl......

    ReplyDelete
  2. Walang selbi ang NPA Kala namin Kayo amg Masasandalan Namin Di Pala Walang Selbi Wala Wala.........

    ReplyDelete
  3. Asan Kayo New People Army...... Ito ba ang Para sa masa o para sa mahirap Di Pala Ito pala ay Para sa Masama O magpapahirap....

    ReplyDelete